Klachten oplossen

Wij doen ons uiterste best om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voor komen dat je niet tevreden bent. Blijf dan niet rondlopen met een vervelend gevoel, maar laat ons weten waar je niet tevreden over bent. Dan kunnen we het oplossen en ervoor zorgen dat dit in de toekomst niet meer voorkomt.

Klacht oplossen

Hoe gaat dit in zijn werk?

Je kunt je klacht bespreken met de betrokken medewerker van LIJV, om het samen oplossen. Kom je er niet uit? Of bespreek je de klacht liever niet met deze medewerker? Dan kun je je klacht indienen bij de klachtenoplosser van LIJV.

Elke klacht behandelen we strikt vertrouwelijk. Elke actie naar aanleiding van de klacht wordt, waar nodig, in goed overleg met jou genomen.

Mail je klacht naar info@LIJV.nl. Vermeld in het onderwerp ‘klacht’. Je ontvangt per e-mail een bevestiging van onze klachtenoplosser. Onze klachtoplosser betrekt, waar nodig, zowel jou als de betrokken medewerker bij het onderzoek naar de klacht. Van bevinding tot oordeel, tot hoe de klacht het beste kan worden opgelost.

Ook bespreekt onze klachtenoplosser jouw klacht en onze voorgestelde oplossing met onze directeur. Op basis daarvan bepalen we de beste oplossing en leggen die aan jou voor.

We doen ons best om klachten binnen 6 weken na ontvangst, opgelost te hebben. Korter als het kan, langer als het moet: jouw tevredenheid en de kwaliteit van de oplossing gaat echter voor snelheid.

Klachten, voortgang en oplossingen houden we bij in ons klachtenlog.

En ook:

Heb je een klacht hebt over de fysiotherapeutische begeleiding? Als LIJV zijn we aangesloten bij de Klachtenregeling Fysiotherapie op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Je kunt daar gratis terecht voor het indienen van een klacht en het vinden van een oplossing. Ook zijn we aangesloten bij de geschillencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Meer informatie kun je hier vinden.

Zitten jouw medewerkers lekker in hun vel? Dan zitten ze beter op hun plek - letterlijk en figuurlijk. Dat uit zich in meer werkplezier, meer motivatie, meer betrokkenheid, betere prestaties en een duurzamere inzetbaarheid.