Fysieke belasting

Lekker doorwerken zonder lichamelijke klachten

Tillen, duwen, dragen, trekken…Verzetten je medewerkers dagelijks fysiek zwaar werk dan worden spieren en gewrichten zeer intensief gebruikt. Uitval door lichamelijke overbelasting is dan een risico. Het is belangrijk dat je medewerkers de gezondheidsrisico’s van fysieke belasting herkennen, beperken en voorkomen. Medewerkers zijn zich niet altijd bewust van hun manier van werken. En ze onderschatten het belang van een gezonde werkhouding en tussentijds herstel.

Wat is fysieke belasting?

2 op de 5 werknemers in Nederland heeft te maken met lichamelijk belastend werk. Jouw medewerkers kunnen door lichamelijke overbelasting gezondheidsklachten en zelfs een beroepsziekte ontwikkelen. Meer dan de helft van de werknemers geeft aan gezondheidsklachten te hebben, waarbij klachten aan arm, nek en schouder (KANS) het meest voorkomen. Sectoren waar  lichamelijke overbelasting relatief veel voorkomt zijn de bouw, industrie, agrarisch & groen, vervoer en de zorg.

Fysieke klachten

Fysieke belasting kan leiden tot diverse klachten aan verschillende lichaamsdelen. Moet je veel tillen, dan komen klachten aan je rug vaak voor. Schouderklachten ontstaan onder andere door duw- en trekbelasting. Hand-armtaken en -trillingen kunnen leiden tot KANS-klachten. En wanneer je langdurig in een niet neutrale houding werkt, kunnen er klachten aan spieren en gewrichten kunnen ontstaan. 20% van alle werkgerelateerde verzuimdagen is toe te wijzen aan lichamelijk belastend werk.

Lichamelijke klachten voorkomen

Er zijn verschillende factoren van invloed op de fysieke belasting en de risico’s die dat met zich mee brengt. Natuurlijk kan er gekeken worden naar technische maatregelen om het werkt te verlichten. Of organisatorische, door fysiek zware taken te af te wisselen met lichtere. Maar belangrijk is ook dat medewerkers inzicht krijgen in hun eigen manier van werken. Dat doen we bij LIJV bijvoorbeeld met behulp van een spierspanningsmeter. Deelnemers ervaren dan zelf het effect van werkhoudingen en -technieken op de spierspanning.

Belasting beeldschermwerk

Werk je niet met handen maar meer met je hoofd, dan óók komen fysieke werkgerelateerde klachten vaak voor. 1 op de 3 Nederlanders heeft regelmatig of langdurig klachten door beeldschermwerk. Al bij meer dan 2 uur beeldschermwerk kun je klachten krijgen aan je nek, schouders, armen, ellebogen, polsen en handen. Want niet alleen zwaar tillen is een risico, repeterende bewegingen of een slechte werkhouding zijn vaak de oorzaak van fysieke klachten die leiden tot uitval. Een juiste werkplek en werkhouding is daarom een eerste voorwaarde voor Gezond beeldschermwerk. Daarnaast zitten beeldschermwerkers erg veel. Medewerkers die te weinig bewegen hebben te maken met fysieke onderbelasting. Dit vergroot de kans op ziektes zoals hart- en vaatziekten, diabetes type II, en kanker.

Tips om overbelasting te voorkomen

Hoe houd je het thema fysieke belasting op de agenda?

  • Maak het onderwerp bespreekbaar. Medewerkers zullen het thema Fysieke Belasting niet altijd vanuit zichzelf bespreken, zeker als er een cultuur is van `mouwen opstropen` en `hard doorwerken`.
  • Laat een gezonde tilhouding vaker zien. Laat een gezonde tilhouding op diverse manieren terugkomen binnen de organisatie. Bijvoorbeeld via visuals, tekst en film.
  • Bespreek het onderwerp tijdens het voortgangsgesprek. Fysieke Belasting kan een onderdeel van het voortgangsgesprek tussen leidinggevende en medewerker zijn. Je kunt hierbij bijvoorbeeld een vraag stellen als; `Wat doe jij er aan om gezond en veilig te werken`?
  • Toolbox. Organiseer regelmatig een toolbox over het thema Fysieke Belasting. Zo kunnen medewerkers hun vragen over dit thema stellen aan een specialist.
  • Voldoende herstel. Zorg ervoor dat er voldoende herstel kan plaatsvinden na het uitvoeren van fysiek belastend werk. Dit hoeft niet altijd een letterlijke pauze te zijn; een medewerker kan wellicht ook werkzaamheden uitvoeren die fysiek gezien minder belastend zijn.

Verzuim voorkomen

Een vroegtijdige signalering van lichamelijke klachten helpt ziekteverzuim voorkomen. En een snelle behandeling van fysieke klachten zorgt voor een spoedig herstel. Wanneer je kiest voor Bedrijfsfysiotherapie Incompany, is er structureel een bedrijfsfysiotherapeut aanwezig op de locatie, die fysiotherapeutisch kan behandelen en/of werkplekbezoeken kan uitvoeren. Het is een ideale manier om Borging duurzame inzetbaarheid in je bedrijfsvoering te borgen en je krijgt medewerkers die lekker in hun vel én op hun werkplek zitten.

Vitale medewerkers

De overheid wil dat werknemers langer doorwerken, ook bij fysiek zwaar werk. Hoe bevorder je de gezondheid en vitaliteit van je medewerkers, zodat ze het volhouden tot aan hun 67e? Hoe zorg je dat zij duurzaam inzetbaar zijn én blijven? Wij geloven dat eigen regie de sleutel is tot duurzame prestaties. Bewustwording, haalbare, realistische doelen en medewerkers helpen naar hun eigen gedrag te kijken en daarvan te leren, motiveren je medewerkers daadwerkelijk tot actie.

Onze expert Fysieke Belasting

Remco van der Graaf

Meer weten? Onze experts fysieke belasting vertellen je graag meer over bijvoorbeeld de door ons ontwikkelde totaalaanpak Fysieke Belasting of hoe Bedrijfsfysiotherapie Incompany verzuim helpt te voorkomen. Vul het formulier in en wij nemen contact met je op!

Hyster-Yale

Klantverhaal

Structureel aandacht voor de gezondheid van medewerkers
Lees nu

Klantverhaal

Een gezonde werkhouding en tussentijds herstel bij fysieke belasting
Lees nu

Klantverhaal

Gezonde medewerkers; voor Bernhoven een zaak van werkgever en werknemer
Lees nu

Zitten jouw medewerkers lekker in hun vel? Dan zitten ze beter op hun plek - letterlijk en figuurlijk. Dat uit zich in meer werkplezier, meer motivatie, meer betrokkenheid, betere prestaties en een duurzamere inzetbaarheid.