Gezond naar je pensioen

Strukton Rail

Medewerkers lekker in hun vel, dat is belangrijk voor Strukton.

De aanleiding

Daardoor hebben ze plezier in hun werk en verzuimen ze minder. Weten wat gezond werken inhoudt en wat je zelf kan doen om gezond te werken is dan van belang. Voor nu en in de toekomst. Voor zowel werknemer als leidinggevende.

In samenwerking met Lijv is er een workshop op maat gemaakt: ‘Gezond naar je pensioen’. De insteek: deze mate van fysieke werkbelasting vraagt om goed herstel. Leefstijl speelt daarbij een belangrijke rol.

Wat Strukton wil bereiken

Strukton wil bereiken dat de medewerkers ervaren dat zij zelf invloed hebben op hoe gezond ze naar hun pensioen gaan. En dat ze daarin ook hun eigen verantwoording nemen.

De aanpak: ‘Leren door te ervaren’

‘Ervaren’ is vaak veel krachtiger dan vertellen. Vandaar dat is gekozen voor een simpele en zeer doeltreffende aanpak. De deelnemers worden met hun leefstijl geconfronteerd door gebruik te maken van het ouderdomservaringspak. Tijdens het dragen van dit pak worden fysiek belastende werkzaamheden gesimuleerd. Daardoor ervaart de deelnemer de impact van lichaamsverandering op de lange termijn.

Deelnemers krijgen instructie, voorlichting en ondersteuning om aan de gang te gaan met hun eigen leefstijl.
Aan het eind van de workshop maakt iedere deelnemer een voor hem concreet en haalbaar persoonlijk actieplan.

Resultaat

95% van de deelnemers heeft meer inzicht in hoe ze ‘gezond naar hun pensioen’ kunnen gaan.
85% van de deelnemers geeft aan gemotiveerd te zijn om de leefstijl te verbeteren

Onze visie

Ouder worden hebben we niet in de hand. We kunnen wel invloed uitoefenen op een aantal facetten die ons langer gezond houden.

We kunnen jouw organisatie daarbij helpen. Dat doen we door:

  • Delen van kennis over het verouderingsproces van de mens
  • Ervaren wat er gebeurt met je lijf als je ouder wordt. Door middel van het ouderdomservaringspak
  • Leefstijl -instructie, -voorlichting en -ondersteuning om gezond naar je pensioen te gaan

Trainer/coach & expert Fysieke Belasting

Remco van der Graaf

Zitten jouw medewerkers lekker in hun vel? Dan zitten ze beter op hun plek - letterlijk en figuurlijk. Dat uit zich in meer werkplezier, meer motivatie, meer betrokkenheid, betere prestaties en een duurzamere inzetbaarheid.