Veerkracht en herstel

Waterschap Aa en Maas
logo-waterschap aa en maas

Waterschap Aa en Maas werkt 24 uur per dag met water. Dagelijks onderhouden en inspecteren ze dijken, zuiveren ze 300 miljoen liter water en zorgen ze voor veilig, voldoende en schoon water voor 778.000 inwoners en bedrijven in het oosten van Brabant. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Daar heb je gezonde, robuuste en veerkrachtige watersystemen* voor nodig. En nog belangrijker: gezonde en veerkrachtige medewerkers die zich elke dag in kunnen zetten om vandaag, maar ook voor de toekomst, het water goed te beheren. Het waterschap heeft daarom niet alleen oog voor veilig, voldoende en schoon water maar ook voor de mensen die daar voor zorgen.

Werken aan de duurzame inzetbaarheid van hun mensen

Dat het waterschap zich net zoveel bekommert om zijn eigen medewerkers als de veiligheid en het welzijn van de inwoners van Oost-Brabant blijkt wel uit het MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) en een enquête onder de medewerkers. Het waterschap doet namelijk heel veel goed bleek daaruit! Maar zoals in elke organisatie zijn er aandachtspunten die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers nog verder kunnen verbeteren. Bij het Waterschap Aa en Maas lagen er nog kansen bij de thema’s herstelbehoefte en veerkracht. En dus gingen zij daarmee aan de slag!

Praktische teamsessie

Het waterschap zocht contact met LIJV en samen stelden we een praktische teamsessie samen. In deze teamsessies stonden medewerkers stil bij hoe zij voor zichzelf én met het team konden werken aan voldoende herstel en veerkracht. De praktische teamsessie werd geleid door een trainer van LIJV. Deze besprak hoe een evidenced based aanpak voor energiek werken en veerkracht toepasbaar was voor het betreffende team. Zo werden wetenschappelijke modellen vertaald naar een werkwijze die past bij een specifiek team.

Effectief werken

In de teamsessies keken we onder andere naar manieren om effectief te werken. Maak je bijvoorbeeld gebruik van ‘het recht op tijdelijke onbereikbaarheid’ tijdens een werkdag. Bereikbaarheid en ‘snel schakelen’ zijn juist cruciaal binnen een organisatie als het waterschap. Tegelijkertijd ondermijnt het altijd bereikbaar zijn de productiviteit en het kost veel energie. Teams dachten in de sessies na hoe ze beter momenten van focus kunnen creëren en hoe belangrijke taken kwalitatief goed uitgevoerd kunnen worden.

Veerkracht matrix

Elke organisatie kent zijn complexiteiten. Werkprocessen die niet eenvoudig verandert kunnen worden en veel energie kosten. Met behulp van een veerkracht matrix keken we hoe medewerkers daar mee omgaan. Zijn die werkprocessen echt zo lastig zijn of werken ze meer als een selffulfilling prophecy. Daarnaast keken we naar zaken die wél beïnvloedbaar zijn en die het proces minder energievretend zouden kunnen maken.

Borging door ambassadeurs

Het waterschap is een organisatie waar mensen op veel verschillende locaties aan het werk zijn, in het buitengebied (met een omvang van ruim 161.000 hectare) of op kantoor. Dan kan het een uitdaging zijn om de aandacht op de thema’s vast te houden. Het waterschap heeft er daarom voor gekozen om te werken met ambassadeurs. Deze medewerkers houden de thema’s periodiek op de agenda. LIJV ondersteunt deze ambassadeurs op een aansprekende en effectieve wijze.

*Missie Waterschap Aa en Maas: “Het ontwikkelen, beheren en in stand houden van gezonde, robuuste en veerkrachtige watersystemen, die ruimte bieden aan een duurzaam gebruik voor mens, dier en plant in het gebied, waarbij de veiligheid is gewaarborgd en met oog voor economische aspecten”.

Trainer/coach & expert Mentale Belasting

Paul van Haaren

Zitten jouw medewerkers lekker in hun vel? Dan zitten ze beter op hun plek - letterlijk en figuurlijk. Dat uit zich in meer werkplezier, meer motivatie, meer betrokkenheid, betere prestaties en een duurzamere inzetbaarheid.