Zorg ook goed voor jezelf

Noorderboog Zorggroep

Zorggroep Noordeboog biedt zorg en ondersteuning aan mensen met lichamelijke problemen (somatiek) en mensen met geheugenproblemen (psychogeriatrie). Het werkgebied ligt in Zuidwest-Drenthe en Noordwest Overijssel. Op 15 locaties biedt Noorderboog diverse vormen van zorg en behandeling. Er wordt veel aandacht besteed aan ontwikkeling en professionalisering van de medewerkers; “Leren van en met elkaar vinden we belangrijk”. De kracht van Noorderboog is het besef dat samenwerking de sleutel is tot succes.

De aanleiding

Binnen de afdeling geriatrische revalidatie is een hoog ziekteverzuim. Daarmee zijn niet alleen hoge kosten gebonden maar staat ook het leveren van goede zorg onder druk. Onder werknemers zijn er veel rug- en schouderklachten en de werkdruk wordt als hoog ervaren. Het lijkt erop dat het gedrag van de medewerkers de meest bepalende factor is in de verlaagde inzetbaarheid van het team. Dit wordt mede ingegeven omdat medewerkers heel goed voor de cliënten zorgen maar vaak onvoldoende voor zichzelf.

Video
Wat we wilden bereiken

Het einddoel van het programma is om het gedrag van de deelnemers in haalbare stappen te verbeteren. Dit gebeurd door:

  • Een gezondere manier van werken toe passen om de belasting te verlagen.
  • Inzicht in het verbeteren van de persoonlijke belastbaarheid
  • Leren wat mentale belasting (werkdruk) is en hoe men hier gezond mee om kan gaan (bewustwording).
  • Meer mentaal herstel creëren.
Hoe we dat gedaan hebben

Het programma bestond uit een nul- en eindmeting, 4 workshops (omgaan met fysieke belasting, omgaan met ‘fysieke’ belastbaarheid, stress en mentaal herstel en mentale ontspanning en hoe nu verder) aangevuld met 1 coachgesprek waarin het mentale herstelvermogen gemeten wordt.

Wat het heeft opgeleverd
  • Medewerkers hebben geleerd grenzen te bewaken, niet alleen van zichzelf maar ook die van collega’s.
  • Er wordt meer gebruik gemaakt van hulpmiddelen.
  • Medewerkers spreken één taal.
  • Afspraak is afspraak en daar durft men elkaar nu ook op aan te spreken.

Ook aan de slag met ziekteverzuim door fysieke en mentale klachten ? Wij zijn specialist in het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers door blijvende gedragsverandering. Neem vooral contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over hoe we jouw organisatie kunnen helpen.

Zitten jouw medewerkers lekker in hun vel? Dan zitten ze beter op hun plek - letterlijk en figuurlijk. Dat uit zich in meer werkplezier, meer motivatie, meer betrokkenheid, betere prestaties en een duurzamere inzetbaarheid.