uwv logo

Praktijkcasus Werkfit programma

Verantwoord werken aan herstel!

Iedereen is uniek en heeft zijn eigen uitdagingen. Een Werkfit programma bij LIJV is dan ook altijd maatwerk.

We starten met een intake om de situatie van de cliënt in kaart te brengen. Op basis hiervan stellen we een plan van aanpak op waarin is beschreven wat nodig is om jouw cliënt fysiek en/of mentaal sterk(er) te maken wat hem helpt om weer de arbeidsmarkt op te gaan. Hieronder een voorbeeld uit de praktijk.

Voorbeeldcasus

Een 46-jarige man verloor als gevolg van aanhoudende fysieke beperkingen en het vele verzuim hierdoor, zijn baan. Fysiotherapie en specialistische onderzoek boden geen soelaas. Cliënt wilde echter dolgraag weer fit voor werk worden. Drie keer probeerde hij op eigen kracht weer aan het werk te komen. Helaas zorgden zijn beperkingen ervoor dat hij keer op keer zijn proeftijd niet doorkwam. Weg was zijn vertrouwen in de toekomst. Sporten verergert de klachten, zo dacht hij. Dit deed hij dan ook niet. Daarnaast sliep hij een gat in de dag, omdat deze anders zo lang duurde. In de middag rommelde hij wat in huis en ’s avond gamede hij tot diep in de nacht. Het was een ritueel geworden.

Onze aanpak

Om de cliënt fysiek en mentaal sterk genoeg te maken om weer toe te treden tot de arbeidsmarkt, gingen we aan de slag met de volgende doelen:

  • activeren;
  • herstel van het dag-/nachtritme;
  • het zoeken naar een doel in zijn leven;
  • weer vertrouwen krijgen in het lichaam en de toekomst;
  • (anders) omgaan met pijn.

In de begeleiding stond persoonlijke effectiviteit centraal.  Om na een tijd van negatieve ervaringen weer positieve ervaring op te doen, koos de trainer er bewust voor om het trainingsniveau de eerste keren laag te houden. Dit gaf cliënt vertrouwen in eigen kunnen en dat motiveerde hem. Na een aantal trainingen werd de intensiteit opgevoerd om zijn belastbaarheid op te bouwen.

Door de vaste trainings-/coachingsmomenten, twee tot drie keer per week, verbeterde het dag- en nachtritme van cliënt. Er was weer structuur. Gedurende het traject kwam cliënt er tevens achter wat hij belangrijk vond in het leven en welke plaats werk innam. Cliënt kwam lekker(der) in zijn vel omdat hij zich fysiek en mentaal sterker voelde.

Resultaat
  • leven van cliënt kreeg weer structuur;
  • cliënt slaapt weer goed;
  • zijn fysieke conditie sterk is verbeterd;
  •  hij heeft weer zelfvertrouwen.

Kortom, klaar om de arbeidsmarkt weer op te gaan!

Heb je vragen? Of wil je meer informatie over het Werkfit programma van LIJV?

Bel 073-689 07 90

Zitten jouw medewerkers lekker in hun vel? Dan zitten ze beter op hun plek - letterlijk en figuurlijk. Dat uit zich in meer werkplezier, meer motivatie, meer betrokkenheid, betere prestaties en een duurzamere inzetbaarheid.