Subsidieregeling

Eerlijk, gezond en veilig werk

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt € 600.000 beschikbaar voor projecten die gericht zijn op onderzoek, preventie of voorlichting over eerlijk, gezond of veilig werken. Tot 31 juli kan subsidie aangevraagd worden voor o.a. trainingen met betrekking tot fysieke en psychosociale arbeidsbelasting en duurzame inzetbaarheid. Beleid dat wij bij Lijv natuurlijk van harte toejuichen! We maken deze aanvraag daarom graag (samen met jou) helemaal in orde.

Eerlijk, gezond en veilig werk

Het bewust aan de slag gaan met de thema’s eerlijk, gezond en veilig werk is van groot belang voor het vinden, binden en boeien van goed personeel in een krappe arbeidsmarkt. Het Ministerie van SZW wil met deze subsidieregeling via preventie bijdragen aan eerlijk, gezond of veilig werk in branches en bedrijven. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan voorlichtingsactiviteiten of trainingen aan groepen. De trainingen van LIJV sluiten hier perfect op aan. Er is een subsidiebudget beschikbaar van € 600.000,-. Er kan een subsidie worden verleend met een minimum van € 25.000,- en een maximum van € 100.000,- per plan.  Lees alles over de regeling in deze publicatie van het Ministerie van SZW…

De belangrijkste critera op een rijtje:
  • Het project start uiterlijk twee maanden na het verlenen van de subsidiebeschikking.
  • De subsidieaanvraag wordt ingediend in het tijdvak van 17 juni 2019, 9.00 uur tot en met 31 juli 2019, 17.00 uur.
  • Het aangevraagde subsidiebedrag bedraagt tussen de € 25.000 en € 100.000 per aanvraag.
  • De subsidieverlening geschiedt op basis van cofinanciering en de subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de subsidiabele kosten, maar ten hoogste het in de beschikking tot subsidieverlening vermelde maximumbedrag.
  • De projectperiode bedraagt maximaal 18 aaneengesloten maanden.
  • De subsidieontvanger draagt zorg voor een eindrapportage over de uitvoering van het project.
Aan de slag met gezond en veilig werken!

Wil je een impuls geven aan gezond en veilig werken en profiteren van deze subsidieregeling, vul dan nu onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op.

Zitten jouw medewerkers lekker in hun vel? Dan zitten ze beter op hun plek - letterlijk en figuurlijk. Dat uit zich in meer werkplezier, meer motivatie, meer betrokkenheid, betere prestaties en een duurzamere inzetbaarheid.