Interview: Marjet van Vroenhoven, Manager Health Management bij Renewi

Bij afvalverwerker en recyclebedrijf Renewi werken zo’n 6.550 mensen, voornamelijk in Nederland (3.793), België (2.051) en de UK (598). Tijdens de corona-uitbraak bleek maar weer hoe belangrijk de afvalverwerkende sector is. De dienstverlening van Renewi werd aangemerkt als een cruciaal beroep en alle medewerkers werk(t)en onder deze moeilijke omstandigheden daarom ‘gewoon’ verder. Marjet van Vroenhoven is Manager Health Management bij Renewi. We spraken met haar over gezondheid en vitaliteit van medewerkers én thuiswerken bij Renewi.

Sinds 2015 ben je Manager Health Management bij Renewi, kun je iets vertellen over jouw achtergrond en je huidige werk en verantwoordelijkheden?

Ik ben ooit gestart als financieel adviseur, vervolgens heb ik een behoorlijke tijd gewerkt bij Carglass, waar ik me bezig hield met arbeidsvoorwaarden- en inzetbaarheidsbeleid. En nu werk ik dus bij Renewi als Manager Health Management. Ik ben RCDI (Register Consultant Duurzame Inzetbaarheid) en Register Case Manager. Juist die combinatie van verzuim  en het duurzaam inzetbaar houden van onze medewerkers vind ik heel erg leuk. Mijn portefeuille bestaat uit alles wat met verzuim, arbeidsongeschiktheid en duurzame inzetbaarheid heeft te maken en dan in de ruimste zin van het woord. Grofweg is dit te splitsen naar Operational Health, Financial health en Sustainable Health. Dit doe ik samen met mijn team bestaande uit 4 (register) Casemanagers en 2 Employees health.

Wat kun je vertellen over het ziekteverzuim en natuurlijk over het voorkomen daarvan bij Renewi?

Bij Renewi hebben we te maken met een relatief hoge gemiddelde leeftijd van onze medewerkers. Veel fysiek werk. Dat betekent slijtageklachten, maar we zien ook wel leefstijlklachten. Van alle klachten is ongeveer de helft fysiek en de helft psychisch (zoals bijvoorbeeld een disbalans in werk en privé). In het voorkomen van verzuim hebben we de afgelopen jaren een omslag gemaakt van ‘acteren op het signaal dat een medewerker dreigt uit te vallen’ naar ‘het voorkomen van verzuim op langere termijn’. Dus verder vooruitkijken. Preventie is daarin natuurlijk belangrijk. We noemen ons programma daarom ook ‘Fit naar de finish’. We willen onze medewerkers fit naar de finish brengen, dat kan een pensioen zijn maar ook een andere werkgever.

Het is belangrijk dat Renewi medewerkers ‘Healthy, happy and safe’ zijn, lees ik op de website. Kun je wat meer vertellen over de visie op duurzame inzetbaarheid.

Een van de pijlers onder onze duurzaamheids-strategie is ‘Care for People’. Ons Fit naar de Finish programma is daar een onderdeel van. Gezond aan het werk blijven, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel werkgever als van werknemer. We vertalen dit simpel naar de 5 x FIT (FIT in je hoofd, FIT in de vel, FIT in je werk, Samen FIT en € FIT).

Renewi medewerkers staan vaak ‘met de voeten in de klei’ om ons afval te verwerken. Maar een flink deel van het personeel werkt ook thuis begrijp ik? Hoe ervaren zij dat?

Binnen heel Renewi werken zo’n 1400 medewerkers thuis i.v.m. de Corona maatregelen. Dit zijn voornamelijk de ondersteunende, indirecte functies.  Via ons medewerkers-tevredenheidsonderzoek hebben we hen gevraagd naar de thuiswerkervaringen. Medewerkers geven aan dat het voor- en nadelen heeft. Grofweg de meerderheid wil in de toekomst ook enkele dagen thuiswerken. Voorkeur gaat uit naar de combinatie van thuiswerken en elkaar ontmoeten op kantoor.

Voor de thuiswerkende medewerkers hebben jullie de Toolbox ‘Working From Home’ ontwikkeld. Wat houdt deze Toolbox in?

Omdat de meerderheid van onze medewerkers ook in de toekomst deels thuis wil blijven werken hebben we sinds 1 december een Working from Home policy. Vanuit Health hebben we zowel op mentaal als op fysiek gebied tools aangeboden aan zowel leidinggevenden als aan medewerkers. Voorbeelden zijn: webinars op mentaal en fysiek gebied, instructiefilmpjes over het instellen van je werkplek, flyers met beweegtips, tips voor leidinggeven op afstand etc. Met als doel dat onze thuiswerkers zowel fysiek als mentaal gezond aan het werk blijven.

Hoe krijg je medewerkers zover om gebruik te maken van de aangeboden tools. En hoe worden de aangeboden hulpmiddelen tot nu toe ervaren?

Bij de aftrap van de WfH policy hebben we de toolbox geïntroduceerd. Vervolgens hebben we iedereen via de mail actief uitgenodigd voor de webinars. De webinars zijn zeer goed bezocht en worden als zeer positief ervaren. Belangrijk is dat ze kort, bondig en praktisch gericht zijn. Dat ze een concreet probleem oplossen. Daarnaast is onze ervaring dat webinars ‘live’ moeten zijn. Er wordt veel minder gebruik van gemaakt wanneer het om een opgenomen video gaat.

LIJV heeft een aantal onderdelen van deze toolbox mogen verzorgen. Welke waren dat en wat zijn je ervaringen met deze trainingen en webinars ?

LIJV heeft de webinars ‘gezond beeldschermwerk’ en ‘rust in je hoofd’ gegeven. En daarnaast de trainingen voor leidinggevenden over mentaal fit, het herkennen en omgaan met mentale klachten en fysieke belasting verzorgd. Na afloop kregen we meteen hele leuke positieve mailtjes in onze mailbox. Vooral de combinatie vereiste tijd (max 45 min), interactief en praktische toepasbaarheid kwam als positief naar voren.

Renewi logo

“Gezond aan het werk blijven is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel werkgever als van werknemer. We vertalen dit simpel naar de 5 x FIT: FIT in je hoofd, FIT in de vel, FIT in je werk, Samen FIT en € FIT.”

Lees hier meer over onze trainingen, workshops en coachingstrajecten.

Wil je wat meer informatie over bijvoorbeeld onze Mentaal fit oplossingen? Vul het formulier in en wij nemen contact met je op!

Zitten jouw medewerkers lekker in hun vel? Dan zitten ze beter op hun plek - letterlijk en figuurlijk. Dat uit zich in meer werkplezier, meer motivatie, meer betrokkenheid, betere prestaties en een duurzamere inzetbaarheid.