Interview: Mike Hovens, Adviseur Veiligheid & Gezondheid bij Waterschap De Dommel

Online de vitaliteit bewaken en bevorderen

 

Waterschap De Dommel is de waterpartner in Midden-Brabant. Samen met anderen werken ruim 450 medewerkers dagelijks aan droge voeten, voldoende en schoon water. Ze dragen actief bij aan een gezonde, mooie, veilige, natuurlijke en duurzame leefomgeving. Een leefomgeving waarin mensen graag wonen, werken en recreëren met goede condities voor ondernemers. Mike Hovens is Adviseur Veiligheid & Gezondheid bij het waterschap. We spreken met hem over een vitale organisatie en gezond thuiswerkende medewerkers.

Je bent Adviseur Veiligheid & Gezondheid, kun je iets vertellen over je werk en verantwoordelijkheden bij Waterschap De Dommel?

Ik werk vanuit ons proces HRM voor het hele waterschap. Samen met collega’s adviseer ik het management, ondersteun medewerkers en maak beleid voor de gehele organisatie. Ik doe dat op de terreinen van veiligheid en gezondheid. Waarbij ik me binnen veiligheid het meeste richt op de ´zachte´ kant dus ongewenst gedrag, agressie, trainingen, vitaliteit en werkdruk.

Maar liefst 450 medewerkers werken er bij Waterschap De Dommel. Wie zijn deze medewerkers en wat doen zij bij het waterschap?

Ons medewerkersbestand is zeer divers. Ongeveer 100 medewerkers werken op onze rioolwaterzuiveringen of buiten in ons gebied.  Daarnaast werkt een hele groep aan het realiseren van projecten en de rest werkt normaliter in Boxtel op kantoor. Zoals veel overheden is onze gemiddelde leeftijd redelijk hoog maar gelukkig halen we wel nog steeds nieuwe jonge medewerkers binnen. We zien dat voor de jonge generaties het maatschappelijke nut van het werk dat je doet vaak belangrijk is. En dat is iets wat ze bij ons zeker vinden.

Wat is de visie op vitaliteit/duurzame inzetbaarheid? En welke aandachtsgebieden zijn er?

Onze visie gaat uit van een sterk gedeelde verantwoordelijkheid. Als werkgever willen we faciliteren, prikkelen, stimuleren en bespreekbaar maken. En van de werknemers vragen we zelfreflectie en om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je inzetbaarheid (en dus je gezondheid en vitaliteit). We zien wel enkele aandachtsgebieden. We zien de wat ouder wordende medewerkers die fysiek werk hebben. Hier spelen met name de klachten aan het bewegingsapparaat. En in de middenleeftijd zien we met name medewerkers die een grote betrokkenheid hebben en soms wat perfectionistisch zijn die moeite hebben om alle ballen in lucht te houden. Betrokken bij het werk, zorg voor kinderen en/of mantelzorg voor ouders. Zeker ook in deze tijd kan dat zorgen voor veel onbalans.

Ook bij het waterschap wordt veel thuisgewerkt. Betekende dit een grote verandering voor de organisatie, of was thuiswerken voor corona al gemeengoed?

Thuiswerken gebeurde voor corona  slechts sporadisch. Gelukkig waren de ICT-voorzieningen al op orde zodat we snel met de hele organisatie thuis konden werken. Medewerkers hebben snel diverse applicaties zoals skype en teams moeten leren. Op afstand vergaderen is hierdoor heel snel van de grond gekomen. Iets wat voorheen niet wilde lukken. Medewerkers ervaren voor- en nadelen van thuiswerken. De persoonlijke omstandigheden zijn ook zeer verschillend. Als positief ervaren wordt het makkelijker afstemmen van werk en privé, de reistijd en de focus op het werk. Maar samenwerken in complexere verbanden, met mensen waarmee je niet elke dag werkt of nog niet zo goed kent is lastiger nu. Ook de emotionele verbinding met de organisatie (waar doe je het eigenlijk voor?) wordt minder.

Heeft thuiswerken effect op klachten bij medewerkers? Zijn klachten of zelfs uitval toegenomen?

We zien geen toename van verzuim specifiek door het thuiswerken. Het verzuim is wel verhoogd maar dat komt met name doordat het herstel van langdurig zieke medewerkers stagneert.  We zien in individuele gevallen ook wel klachten gerelateerd aan het thuiswerken. We zien iets meer RSI-klachten en een enkele keer klachten gerelateerd aan een onbalans tussen werk en privé. Maar tot op heden valt het mee. Hierbij draagt de ruimte die we als werkgever bieden om je balans te zoeken en je werkpek in te richten sterk aan bij.

Welke uitdagingen ervaar je zelf door het thuiswerken? Hoe houd je bijvoorbeeld zicht op de thuiswerkende collega’s en signaleer je tijdig klachten?

Dat is inderdaad wel lastig. We vragen aan medewerkers en managers om regelmatig in gesprek te gaan over hoe het gaat. Daarnaast hebben we enkele centraal georganiseerde online bijeenkomsten waarin steeds wordt aangegeven dat het belangrijk is om te zorgen voor je eigen vitaliteit en hierin ook de ruimte te nemen. Dat vinden medewerkers fijn dat dit zo expliciet wordt uitgesproken.

Welke instrumenten kun je inzetten om de organisatie vitaal te houden en medewerkers gezond te laten werken?

Onze medewerkers worden bij het thuiswerken goed ondersteund door ICT en facilitaire zaken. Medewerkers worden ondersteund om hun thuiswerkplek optimaal in te richten. Daarnaast bieden we een heel divers programma aan op het gebied van vitaliteit. Zoals webinars, online werkplekonderzoek met coaching, online bewegen, online meditatie, beweeg challenge. Maar ook meer sociale activiteiten zoals wekelijkse update door directie, Bingo en andere activiteiten en onze eigen Dommel TV. Hierin komen steeds twee collega’s in beeld die kort iets vertellen over het werk maar ook stukje privé/hobby.

LIJV heeft webinar(s)/training(en) voor het waterschap mogen verzorgen. Welke waren dat en wat zijn de ervaringen?

LIJV heeft 3 webinars gegeven; over de inrichting van de thuiswerkplek, energiek thuiswerken en de balans tussen werk en privé. Allemaal gericht op de huidige situatie. Aan ieder webinar hebben ruim 100 medewerkers deelgenomen. We zien dat het helpt in de bewustwording. En medewerkers passen kleine tips toe in hun dagelijkse routine. Het is ook de kracht dat het niet iets heel groots is maar juist kleine toepasbare tips. Iedereen kan bepalen wat uit deze toolbox werkt voor in de eigen situatie.

Welke uitdagingen zie je voor de toekomst?

Het zal een uitdaging worden hoe vanuit de huidige situatie de transitie zal gaan naar een nieuwe fase. Deze periode heeft zo lang geduurd dat nieuw gedrag is aangeleerd. Medewerkers zijn gewend om alles thuis te doen. Het leven is anders ingedeeld, honden zijn gekocht. Straks moeten we weer naar een nieuwe balans.

Mike Hovens

“We bieden we een heel divers programma aan op het gebied van vitaliteit. Zoals webinars, online werkplekonderzoek met coaching, online bewegen, online meditatie, beweeg challenge. Maar ook meer sociale activiteiten zoals wekelijkse update door directie, bingo en andere activiteiten én onze eigen Dommel TV. Hierin komen steeds twee collega’s in beeld die kort iets vertellen over het werk maar ook stukje privé/hobby.”

Lees hier meer over onze trainingen, workshops en coachingstrajecten.

Wil je wat meer informatie over bijvoorbeeld onze Mentaal fit oplossingen? Vul het formulier in en wij nemen contact met je op!

Zitten jouw medewerkers lekker in hun vel? Dan zitten ze beter op hun plek - letterlijk en figuurlijk. Dat uit zich in meer werkplezier, meer motivatie, meer betrokkenheid, betere prestaties en een duurzamere inzetbaarheid.