Opleiding tot Ergocoach Online

Van focus op verzuim naar focus op preventie

Een ergocoach ondersteunt en adviseert collega’s in de dagelijkse praktijk bij gezond werken zodat fysieke klachten worden voorkomen. Ook bij het thuiswerken! Nu thuiswerken heel normaal geworden is, en we helaas een forse toename zien van mensen met klachten, vraagt dat om meer aandacht. In onze opleiding tot Ergocoach Online, leren we je daarom ook hoe je online ondersteuning biedt.

Niet de stoel maar gedrag is bepalend

De belangrijkste sleutel naar gezond thuiswerken zijn niet de ergonomische faciliteiten maar het gedrag. Medewerkers moeten leren om gezond om te gaan met de (thuis)werkplek. In onze trainingen geven we handvatten om eigen regie te nemen over je gezondheid. Iedereen is en blijft verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes en gedrag ten aanzien van zijn gezondheid. Deze werkwijze leren we ook de ergocoaches aan.

Volledig online

In een korte tijd is er veel veranderd. Veel mensen werken nu (vaker) thuis. En hoe ziet de toekomst eruit? Is het kantoor straks nog slechts een ontmoetingsplek? Veel is onzeker, maar werken vanuit huis zal een belangrijke rol blijven spelen. De opleiding tot ergocoach kun je nu in ieder geval volledig online volgen. En omdat de kans groot is dat je als ergocoach straks hulp biedt aan collega’s die thuiswerken, leren we je ook hoe je ‘op afstand’ medewerkers kan instrueren en adviseren.

Lees hier meer over de opleiding tot Ergocoach Online.

Wil je wat meer informatie over deze of andere LIJV oplossingen? Vul het formulier in en wij nemen contact met je op!

Zitten jouw medewerkers lekker in hun vel? Dan zitten ze beter op hun plek - letterlijk en figuurlijk. Dat uit zich in meer werkplezier, meer motivatie, meer betrokkenheid, betere prestaties en een duurzamere inzetbaarheid.